Login
Samenwerking

VODW Marketing en hot prospects!

Verbeelding en realiteit

VODW Marketing bouwt in samenwerking met ‘hot prospects !’ de komende vijf jaar een aansprekende bedrijfscollectie op onder de titel ‘Verbeelding in Realiteit’. Drie maal per jaar organiseert ‘hot prospects !’ op het landgoed van VODW Marketing een overzichtstentoonstelling van een beloftevol kunstenaar. VODW Marketing biedt op deze manier talentvolle kunstenaars een platform om naar buiten te treden. Bij iedere tentoonstelling verzorgt ‘hot prospects !’ in samenwerking met VODW Marketing een publicatie over de kunstenaar en zijn werk en een preview voor het bedrijfsleven. VODW Marketing koopt uit de geëxposeerde werken enkele werken aan voor de VODW bedrijfscollectie. ‘hot prospects !’ biedt ook u de mogelijkheid om werk van deze veelbelovende kunstenaar te verwerven.